香港六宝典资料大全

Faculty
Faculty

Academician:
Professor:
Chen chunyang  
Chen zhiya  
He zhijun  
Gao guangjun  
Fu zhuo  
Li xiamiao  
Luo yiping  
Peng yong  
Feng fenling  
Fu qinyi  
Lei dingyou  
Liang xifeng  
Pan difu  
Liu guowei  
Jiang nan  
Cheng yaorong  
Fang xiaoping  
Huang helai  
Qin jin  
Xiao yougang  
Wang pu  
Deng lianbo  
Liu hui  
Chen qun  
Xu ping  
Li xiongbing  
Zhou dan  
Ji bin  
Bai lichun  
Li maosheng  
Li wei  
Liu xiang  
Liu tanghong  
Wang kui  
Wu guohua  
Yang mingzhi  
Yao song  
Yao shuguang  
Zhang jie  
Zhang dezhi  
Associate Professor:
Zhou chunhua  
Li zhanzhu  
Zhu yihong  
Zhang yinggui  
Chen weiya  
Han kun  
Liu xiling  
Jiang qiwei  
Wu xianghua  
Yang zhenxiang  
Yang zhigang  
Zhang jian  
Zhang yicheng  
Chen jiannong  
Huang changli  
Zhou wei  
Xiao longwen  
Luo rongwu  
Xie chunong  
Ye junqing  
Mao chenghui  
Xie suchao  
Zhou wenliang  
Ai yuewei  
Cai jianming  
Cheng shu  
Fang congcong  
Jiang chen  
Li chuanyao  
Li sukang  
Li ye  
Li yingli  
Peng jianhua  
Tang jinjun  
Wang zhonggang  
Wu fan  
Xiong xiaohui  
Xu guangming  
Yao shujian  
Yi bing  
Yin shengwen  
Zhang shuzeng  
Zheng Liang  
lecturer:
Zhong mu  
Li bing  
Li fubing  
Liu hongkang  
Liu sisi  
Qian bosen  
Qin bin  
Xiang chaoqun  
Yu tianjian  
Zhang lei  
Doctoral tutor:
Chen chunyang  
Chen zhiya  
Gao guangjun  
Fu zhuo  
Li xiamiao  
Luo yiping  
Peng yong  
Feng fenling  
Chen weiya  
Fu qinyi  
Lei dingyou  
Liang xifeng  
Pan difu  
Liu guowei  
Cheng yaorong  
Huang helai  
Qin jin  
Xiao yougang  
Wang pu  
Zhou wei  
Deng lianbo  
Liu hui  
Chen qun  
Xu ping  
Li xiongbing  
Zhou dan  
Xie suchao  
Zhou wenliang  
Cheng shu  
Li wei  
Li yingli  
Liu xiang  
Liu tanghong  
Tang jinjun  
Wang kui  
Wang zhonggang  
Wu guohua  
Xiong xiaohui  
Yang mingzhi  
Yao song  
Yao shuguang  
Yi bing  
Zhang dezhi  
Zheng Liang  
Master tutor:
Chen chunyang  
Chen zhiya  
Gao guangjun  
Fu zhuo  
Zhou chunhua  
Li xiamiao  
Luo yiping  
Peng yong  
Zhu yihong  
Feng fenling  
Zhang yinggui  
Chen weiya  
Fu qinyi  
Lei dingyou  
Han kun  
Liang xifeng  
Liu xiling  
Pan difu  
Liu guowei  
Jiang nan  
Cheng yaorong  
Jiang qiwei  
Fang xiaoping  
Wu xianghua  
Huang helai  
Qin jin  
Yang zhigang  
Zhang jian  
Xiao yougang  
Zhang yicheng  
Wang pu  
Zhou wei  
Deng lianbo  
Liu hui  
Chen qun  
Xu ping  
Li xiongbing  
Zhou dan  
Xie suchao  
Zhou wenliang  
Ji bin  
Ai yuewei  
Bai lichun  
Cai jianming  
Cheng shu  
Fang congcong  
Jiang chen  
Li maosheng  
Li wei  
Li chuanyao  
Li ye  
Li yingli  
Liu xiang  
Liu hongkang  
Liu sisi  
Liu tanghong  
Tang jinjun  
Wang kui  
Wang zhonggang  
Wu fan  
Wu guohua  
Xiong xiaohui  
Xu guangming  
Yang mingzhi  
Yao song  
Yao shuguang  
Yao shujian  
Yi bing  
Yin shengwen  
Zhang jie  
Zhang dezhi  
Zheng Liang  
The administrative management:
He zhijun  
Cai can  
Cao chao  
Chen wenxin  
Fan Jiajun  
Gao hui  
Han yan  
Huang yongming  
Ren lu  
Tang xiaomei  
Zhang jiaqi  


香港六宝典资料大全|有限公司官网